kontakt os : Křížek Daniel
e-mail :       dkrizek@pharmedic.cz
GSM :         606 422 474

 

konzultace     1 000 ,-      v hotovosti                                                                         
(částka za konzultaci bude odečtena z celkové ceny v den operace proti předloženému pokladnímu dokladu)
  • pokud nedojde k zákroku nejpozději do 12 měsíců od provedené konzultace, je nezbytné provedení nové konzultace 
  • pokud se klient na stanovený termín operace nedostaví, z jiných než zdravotních důvodů, bude mu nabídnut termín nový, až po zaplacení plné ceny operace předem, (v případě zdravotních důvodů můžeme požadovat k nahlednutí lékařskou zprávu) děkujeme za pochopení